Återköp

CalVans syfte är att optimera dina verktygskostnader. Nästan samtliga artiklar i vårt sortiment är i grunden en hyra. Du använder våra verktyg när du för tillfället behöver dessa. Vid köp hos CalVan köper du även möjligheten att lämna tillbaka en artikel och få en kredit för den när du inte behöver den längre. Du kan skicka den i retur till Calvan och vi gör då en bedömning av skicket på verktyget. Beroende på skicket får du mer eller mindre för verktyget.  

Vår återköpsklassificering

Skicket på returnerade verktyg bedöms enligt följande klassificeringar:

 • Klass 1: Utrustningen är rengjord och utan behov av justering eller reparation. Krediteringsvärde 100% av återköpspriset. 

  I princip innebär detta en obruten förpackning, knappt använd. Vi skall kunna lägga upp den på hyllan för försäljning direkt. 

 • Klass 2: Utrustningen erfordrar rengöring och smärre justeringar av CalVans personal. Krediteringsvärde 80% av återköpspriset.

  Med andra ord en normal åverkan, förväntat slitage. Inga skador, klisterlappar eller märkningar som kräver reparation eller specialrengöring.

 • Klass 3: Utrustningen erfordrar reparation av till CalVan knuten auktoriserad verkstad. Krediteringvärde 60% av återköpspriset. 

  Skador som går att reparera, märkningar som behöver slipas bort eller målas över, klisterlappar där särskilt rengöringsmedel krävs osv. 

 • Klass 4: Utrustningen har inget värde. Den bedöms ej möjlig att reparera.

  Skrot. Vi kan inte sälja artikeln igen. 

 

Hur går jag tillväga för att göra en retur?

För att returnera en vara behöver du fylla i detta formulär.